Bilarna

Tanktrailers

Våra tankfordon är alla godkända för att transportera ADR-klassat gods i klasserna 3, 5, 6, 8 och 9. Vissa av dem är godkända för last med en temperatur upp till 180 grader. Tankarna är indelade i allt från ett till sex fack med en total volym av 32 000 liter till 76 000 liter. De enskilda fackens rymd varierar från 6 000 liter till 32 000 liter.

Vid nybyggnation läggs stor vikt vid att tankarna skall vara så enkla som möjligt att rengöra och inspektera. Alla fordon har 32 meter slang för lossning, men flera av dem betydligt mer. Vi har även en egen standard för vilka adapters som skall finnas i fordonen för att alltid kunna koppla till kundens tank. Detta innebär att vi har de flesta förekommande kopplingar i 2 och 3 tum.

Dragbilar

Vid inköp av nya bilar väljs alltid den för tidpunkten högsta miljöklassen.Det innebär att alla våra fordon idag har miljöklass Euro 4 och Euro 5. Våra bilar är utrustade med hydraulik för att driva kompressor och pump för lossning hos kunden. De håller också hög standard komfortmässigt för att våra chaufförer skall trivas och göra ett så bra arbete som möjligt.

CKD 479
Dragbil Volvo FH 480 Euro 5
Utrustad med hydraulik för drift av pump och kompressor.
EAO 364
Dragbil Volvo FH 650 Euro 6
Utrustad med hydraulik för drift av pump och kompressor.
NHY 923
Dragbil Volvo FH 540 Euro 5
Utrustad med hydraulik för drift av pump och kompressor.
RMY 775
Dragbil MAN TGX 480 Euro 5
Utrustad med hydraulik för drift av pump och kompressor
XJN 768
Dragbil Scania R 480 Euro 5
Utrustad med hydraulik för drift av pump och kompressor.
ROS 625
Volvo FH 480 Euro 5
Tankbil med fast tank i tre fack och utrustad med pump och kompressor.
EGK 798
Släpvagn med tre fack.
ADR klass 3, 5, 6, 8 och 9.
AKL 466
Tanktrailer med ett fack med pump och kompressor
ADR klass 3, 5, 6, 8 och 9.
BJH 739
Tanktrailer med fyra fack samt pump och kompressor
ADR klass 3, 5, 6, 8 och 9.
GXB 423
Tanktrailer med fyra fack samt pump och kompressor
ADR klass 3, 5, 6, 8 och 9.
GFM 209
Tanktrailer med fyra fack samt kompressor
ADR klass 3, 5, 6, 8 och 9.
XKO 051
Tanktrailer med fyra fack samt pump och kompressor
ADR klass 3, 5, 6, 8 och 9.
ULK 042
Tanktrailer med tre fack samt kompressor
ADR klass 3, 5, 6, 8 och 9.
TZM 106
Tanktrailer med tre fack samt pump och kompressor
ADR klass 3, 5, 6, 8 och 9.
BEU 660
Chassi för transport av 20, 30 och 40 fots container
ADR.
EAF 881
Chassi för transport av 20, 30 och 40 fots container
ADR.
GEM 902
Citroen Nemo
Servicebil.

Vi värnar om miljön

Våra fordon är alltid av högsta miljöklass för att med god marginal uppfylla de krav som ställs. Fordonen är med få undantag under fem år, även detta för att uppfylla miljökraven, men även för att alltid se moderna och fräscha ut.

Fordonsekipage

Våra ekipage är samtliga godkända för att trafikera alla Europeiska länder. Vi lägger stor vikt vid att ekipagen skall vara väl utrustade när det gäller trafiksäkerhet. Det innebär bland annat att samtliga fordon har serviceavtal och att vi byter däcken i god tid innan de är utslitna, detta framför allt innan vintern.