brnilsson-tjanster

I rätt tid på rätt sätt

Bröderna Nilssons Tanktransport AB startades 1987. Då utfördes uppdragen med två bilar och mestadels för en enda kund. Idag drivs företaget av Dan Nilsson och består för närvarande av en fordonsflotta bestående av elva fordonskombinationer och med en personalstyrka på 18 personer. Våra uppdragsgivare är i huvudsak nordiska företag med internationell verksamhet inom produktion, hantering och försäljning av råvaror, kemikalier och oljor. Numera erbjuder vi oss även att chartra ut våra dragbilar för att utföra transporteråt våra kunder med deras trailers.

År 2011 och 2012 blev vi ett DI Gasellföretag efter en positiv utveckling av företaget, vilket är ett resultat av hårt arbete och kvalitet i varje detalj. Så när du ser våra glänsande bilar på vägarna kan du vara säker på att en bulktransport med hög kvalitet är på väg.

Flexibilitet och precision

Vår största styrka är flexibilitet och att vi kan erbjuda högsta kvalitet inom hantering av flytande produkter i bulk. Vi lägger stor vikt vid det nära samarbetet med kunden. Våra uppdragsgivare kan lämna över ansvaret till oss och veta att vi tar hand om transporten och detaljerna kring den.

På Bröderna Nilssons Tanktransport AB arbetar vi långsiktigt, både internt och i kontakten med våra uppdragsgivare. Hos oss är det helt enkelt ordning och reda.

Optimerade transporter just-in-time

De flesta av våra uppdrag är beställningstrafik och innebär alltid någon form av tidspassning. Vår transportplanering ser till att varje enskild transport optimeras och utförs enligt beställarens önskemål. Genom nära kommunikation mellan kunden, transportledaren och chauffören säkerställer vi att godset kommer fram i rätt tid enligt överenskomna riktlinjer.

Vi utför i största möjliga mån våra transportuppdrag mellan kl 06.00 och 24.00. På så sätt sker transporterna på ett säkert sätt utan att äventyra säkerheten genom trötta chaufförer. Vi värdesätter även chaufförernas säkerhet vid lastning och lossning högt och tillhandahåller därför all personlig säkerhetsutrustning som de behöver för att kunna utföra sitt arbete. Dessutom följer vi självklart alla förekommande lagar och säkerhetskrav i branschen.

Engagerad & kunnig personal

Vår personal och framför allt våra chaufförer har en betydande del i vår positiva utveckling. Det är deras engagemang i det dagliga arbetet som gör att vi tar oss framåt i vår strävan att möta våra kunders krav och önskemål. Våra chaufförer har lång erfarenhet av tanktransporter och är i de flesta fall handplockade till företaget.

Chaufförerna utbildas kontinuerligt enligt ett individbaserat utbildningsprogram baserat på tidigare erfarenheter. Alla har ADR-utbildning och även utbildning i brandbekämpning, HLR, trafiksäkerhet, kundfokus, sparsam körning etc.

Vi använder oss för närvarande enbart av svenska chaufförer för att kunna uppfylla de krav våra kunder ställer på oss när det gäller att läsa och förstå säkerhetsföreskrifter och instruktioner. Alla pratar engelska och i många fall även tyska.

Varje chaufför har ett stort ansvar vid rengöringen av tankar och övrig utrustning efter lossning och arbetar efter våra egna uppsatta rutiner. Detta för att just det är ett kritiskt moment i hanteringen av våra kunders varor och att det krävs mycket erfarenhet och kunskap för att det skall fungera utan reklamationer.