Tanktransport med kvalitet

Bröderna Nilssons Tanktransport AB är ett transportföretag med fokus på kvalitet och precision.

Optimerade transporter - Bröderna Nilssons Tanktransport AB

Optimerade transporter

Genom nära kommunikation med chaufför och kund säkerställer vi att godset kommer fram i rätt tid.

Optimerade transporter - Bröderna Nilssons Tanktransport AB

Engagerad & kunnig personal

Vår personal och framförallt våra chaufförer har en betydande del i vår positiva utveckling.

Optimerade transporter - Bröderna Nilssons Tanktransport AB

Våra fordon

Våra fordon är alltid av högsta miljöklass för att med god marginal uppfylla de krav som ställs.

Vart du vill!

Vi har inga geografiska begränsningar utan trafikerar alla länder från södra Europa till Nordnorge.

Vad du vill!

Våra tankfordon är alla godkända för att transportera gods i klasserna 3,4,5,8 och 9. Läs mer…

Br. Nilssons Tanktransport AB

Postadress:
Box 41, 446 21 Älvängen
Besöksadress:
Karonsbergsvägen 10, 445 52 Surte

Tel: +46 31-97 95 99
Fax: +46 31-98 00 97
Mobil: +46 707-35 60 26 Dan Nilsson